Praktilised nõuanded veebilehe tellijale

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Kodulehe tegemine

Veebilehe tellija ja veebilehe tegija ei kõnele sageli ühist keelt üheselt mõistetavate terminitega, lisaks on ka ootused erinevad – tellija ootab tema väljendamata soovidele vastavat veebilehte ja tegija loodab, et tellijal on detailne ja selge ettekujutus, mida tellija tahab.

  • Millistele küsimustele peavad olema selged vastused?
  • Kuidas rääkida veebilehe tegijaga samas keeles?
  • Mida sisaldab eesmärgipärase veebilehe tellimine?

Vastates nendele ja mitmetele teistele olulistele küsimustele on tellija lõpptulemusena läbi mõelnud olulised teemad, punktid, küsimused, vastused, mis on vajalikud veebilehe loomise kui ülesande püstituseks, läbiviimiseks ja kontrollimiseks.

7 sissejuhatavat küsimust

Iga ettevõtja või asutus, kellel on plaanis uue veebilehe tellimine, peaks enne tegijate otsimist istuma oma meeskonnaga maha ning kirjutama paberile vastused järgmistele olulisematele küsimustele:

1. Mis on ettevõtte/asutuse eesmärgid – selle kirja panemine aitab hiljem paremini sõnastada veebilehe eesmärki.

2. Milleks on teil veebilehte tarvis ehk kuidas peaks see aitama saavutada teie eesmärke – kui palju näiteks väikeettevõtjatest täna teavad täpselt oma eesmärke, mis oleks ajaliselt ja ühikuliselt määratletud. Kui sellele pole selget vastust, siis suure tõenäosusega ei osata ka oma veebilehele püstitada konkreetset ja mõõdetavat eesmärki.

3. Mis on veebilehe peamine eesmärk ja alaeesmärgid – eesmärgid võivad olla

  • oma toote/teenuse müümine (kroonid, tükid, käibe kasv jne) läbi veebi;
  • oma potentsiaalse sihtgrupi sidumine asutusega näiteks läbi e-mailide kogumise andes vastu midagi väärtuslikku

4. Mis on veebilehe 5 – 7 kõige tähtsamat teemade kategooriat, millest lehel räägitakse, mis on teemad, millest igas kategoorias räägitakse. Millised on tulevaste artiklite pealkirjad ja olulisemad võtmesõnad, millega soovitakse otsingutulemustes esile tulla.

5. Kuidas näeb välja kujundus – ehk milliseid värve soovitakse kasutada, millised pildid hakkavad konkreetsetel sisulehtedel paiknema või kuidas hakkavad veebilehe komponendid paiknema. Soovitav on omale meelepärane veebileht (või selle avaleht) kas või pliiatsiga joonistada paberile, sest see aitab saada paremat ettekujutust.

6. Kuna sinu veebilehe avaleht on kõige olulisem leht üldse, siis peaksid ülimalt hoolikalt läbi mõtlema ja paberile panema järgmised punktid:

  • Ütle ühe või kahe lausega, millega on sellel lehel tegemist ja  mille poolest oled sina unikaalne või teistest erinev või mis teeb sind eriliseks;
  • Ütle selgelt ja silmatorkavalt, kuidas selle veebilehe külastaja saab kasu sellel lehel viibimisest
  • Kuidas sa visuaalselt aitad esmakülastajale kommunikeerida veebilehe kõige tähtsamat teemat.

7. Mida peaks sisaldama ühe veebilehe tellimine ehk veebilehe tellija poolt koostatud lähteülesanne ning mida peaks veebilehe tegija oma pakkumises selgelt ja üheselt kajastama, et vältida arusaamatusi.

Neid küsimusi võib pidada ühe veebilehe tegemise juures kõige aluseks. Teemasid, millele vastata või mida lehe tegijalt nõuda või mida kontrollida on päris palju. Kõik kokku moodustab veebilehe lähteülesande, mida luuakse näiteks koolitusel Internetiturundus ja kodulehe tegemine.