IF funktsioon

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Word ja Excel

IF funktsioon on üks kasulikumaid funktsioone tabelarvutuses. Vaatame kõigepealt põhisüntaksit. Oletame, et lahtrisse A1 on sisestatud üks arv ning meie ülesanne lahtris B1 on kontrollida, kas arv on võrdne 0-ga, negatiivne või positiivne. Iga funktsioon algab = märgiga, seega kirjutame lahtrisse B1 nii:

=IF(A1<0;”negatiivne”;IF(A1=0;”võrdne nulliga”;IF(A1>0;”positiivne”)))

Eesti keeles kõlaks eelmine lause nii: Kui lahtrisse A1 sisestatu on väiksem kui 0, siis kuvatakse lahtrisse B1 sõna negatiivne; Kui lahtrisse A1 sisestatu on võrdne nulliga, siis kuvatakse lahtrisse B1 võrdne nulliga; Kui lahtrisse A1 sisestatu on suurem kui 0, siis kuvatakse lahtrisse B1 sõna positiivne.

Sama tulemuse saab veidi lühemalt kirja pannes:

=IF(A1<0;”negatiivne”;IF(A1=0;”võrdne nulliga”;”positiivne”))

Kui lahtrisse A1 sisestatu on väiksem kui 0, siis kuvatakse lahtrisse B1 sõna negatiivne; Kui lahtrisse A1 sisestatu on võrdne nulliga, siis kuvatakse lahtrisse B1 võrdne nulliga; kõikide ülejäänud juhtumite korral kuvatakse sõna positiivne.

Vaatame edasi. Oletame, et meil on veerus A hulk kauba hindasid ning veergu B peame arvutama kauba käibemaksu, kuid kuna mõned lahtrid võivad olla tühjad, siis eelnevalt kontrollime nii:

Kui hinna lahter on tühi, siis jäta käibemaksu lahter tühjaks, kui hinna lahter pole tühi, siis arvuta käibemaks.

=IF(A1=””;””;IF(A1<>””;A1*0,2))

Sama tulemuse saame ka nii:

=IF(A1<>””;A1*0,2;””)

Kui hinna lahter pole tühi, siis arvuta käibemaks, vastasel juhul jäta lahter tühjaks.

Vaatame veel ühte näidet, kuidas arvutada vahemikega. Paneme Exceli funktsiooniga IF kirja katkendi õppekorralduseeskirjast:

Teadmiste taset kajastavad järgmised positiivsed hinded:
“5” – “suurepärane”, aine mahust omandatud 91-100%;
“4” – “väga hea”, aine mahust omandatud 81-90%;
“3” – “hea”, aine mahust omandatud 71-80%;
“2” – “rahuldav”, aine mahust omandatud 61-70%;
“1” – “kasin”, aine mahust omandatud 51-60%.
“0“ – „puudulik“, aine mahust omandatud 0-50%

=IF(A1<51;0;IF(A1<61;1;IF(A1<71;2;IF(A1<81;3;IF(A1<91;4;5)))))

Kui tulemus on väiksem kui 51, siis on hinne 0, kui tulemus on väiksem kui 61, siis on hinne 1, kui tulemus on väiksem kui 71, siis on hinne 2, kui tulemus on väiksem kui 81, siis on hinne 3, kui tulemus on väiksem kui 91, siis on hinne 4, kõikide ülejäänud juhtumite korral on hinne 5.

Kokkuvõte

= Võrdub <> Ei võrdu
< Väiksem kui <= Väiksem või võrdne
> Suurem kui >= Suurem või võrdne
“” tühi <>”” Pole tühi

IF funktsioone saab harjutada töölehtedel 20 – 25.