Funktsioonid countif(), averageif(), sumif()

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Word ja Excel

Funktsioon COUNTIF()

Funktriooni countif() kasutatakse sageli just statistikas mingite väärtuste loendamiseks. Kutsutaksegi seda funktsiooni ju tingimuslikuks loendamiseks, näiteks loenda mitu inimest valitud piirkonnast on tellinud ajalehte Postimees või mitu naist vastas küsimustele või mitu inimest vastas, et nad käivad toidupoes vähemalt 3 korda nädalas. Seega suurepärane võimalus teada saada kui palju on neid väärtusi, mis vastavad etteantud tingimusele.

Vaatame veidi lähemalt:
Funktsiooni süntaks:
=COUNTIF(piirkond;tingimus)

Kui otsite teksti, kas sõna või lauset, siis on vaja tingimuse lisamisel kasutada jutumärke.

Loenda, mitu inimest valitud piirkonnast on jätnud maksmata.

CountIF

Vaatame järgmist näidet – loo sagedustabel, kus näitad mitu inimest on tellinud Postimeest, mitu Eesti Ekspressi jne.

CountIF

Ja viimane näide. Loenda, kui palju on valitud piirkonnas positiivseid ja kui palju negatiivseid arve.

CountIF

Funktsioon AVERAGEIF()

Funktrioon averageif() tagastab valitud piirkonna keskmise väärtuse, kusjuures arvestatakse vaid neid arve, mis vastavad etteantud kriteeriumitele.

Järgmises näites on leitud positiivsete ja negatiivsete arvude aritmeetiline keskmine, aga ka nullist erinevate arvude aritmeetiline keskmine. Viimast läheb vaja, kui osa valimist on jätnud vastamata, et null-väärtused meie aritmeetilist keskmist alla ei tõmbaks. Samuti on vahel vaja leida keskmist sissetulekut valitud maakondade või osakondade lõikes.

Keskmine

Funktsioon SUMIF()

Funktsioon sumif() liidab valitud vahemikus arvud, mis vastavad etteantud kriteeriumitele. Nii saame leida positiivsete ja negatiivsete arvude summad, aga ka kui palju müüki toimus valitud maakondades, osakondades, etteantud kaupadega.

SUMIF

Edukat tabelarvutusfuntksioonide kasutamist!