IF funktsioon

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Word ja Excel

IF funktsioon on üks kasulikumaid funktsioone tabelarvutuses. Vaatame kõigepealt põhisüntaksit. Oletame, et lahtrisse A1 on sisestatud üks arv ning meie ülesanne lahtris B1 on kontrollida, kas arv on võrdne 0-ga, negatiivne või positiivne. Iga funktsioon algab = märgiga, seega kirjutame lahtrisse B1 nii:

=IF(A1<0;”negatiivne”;IF(A1=0;”võrdne nulliga”;IF(A1>0;”positiivne”)))

Eesti keeles kõlaks eelmine lause nii: Kui lahtrisse A1 sisestatu on väiksem kui 0, siis kuvatakse lahtrisse B1 sõna negatiivne; Kui lahtrisse A1 sisestatu on võrdne nulliga, siis kuvatakse lahtrisse B1 võrdne nulliga; Kui lahtrisse A1 sisestatu on suurem kui 0, siis kuvatakse lahtrisse B1 sõna positiivne.

Funktsioonid countif(), averageif(), sumif()

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Word ja Excel

Funktsioon COUNTIF()

Funktriooni countif() kasutatakse sageli just statistikas mingite väärtuste loendamiseks. Kutsutaksegi seda funktsiooni ju tingimuslikuks loendamiseks, näiteks loenda mitu inimest valitud piirkonnast on tellinud ajalehte Postimees või mitu naist vastas küsimustele või mitu inimest vastas, et nad käivad toidupoes vähemalt 3 korda nädalas. Seega suurepärane võimalus teada saada kui palju on neid väärtusi, mis vastavad etteantud tingimusele.