Author Archive

Praktilised nõuanded veebilehe tellijale

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Kodulehe tegemine

Veebilehe tellija ja veebilehe tegija ei kõnele sageli ühist keelt üheselt mõistetavate terminitega, lisaks on ka ootused erinevad – tellija ootab tema väljendamata soovidele vastavat veebilehte ja tegija loodab, et tellijal on detailne ja selge ettekujutus, mida tellija tahab.

  • Millistele küsimustele peavad olema selged vastused?
  • Kuidas rääkida veebilehe tegijaga samas keeles?
  • Mida sisaldab eesmärgipärase veebilehe tellimine?

Vastates nendele ja mitmetele teistele olulistele küsimustele on tellija lõpptulemusena läbi mõelnud olulised teemad, punktid, küsimused, vastused, mis on vajalikud veebilehe loomise kui ülesande püstituseks, läbiviimiseks ja kontrollimiseks.

7 sissejuhatavat küsimust

Mozilla Firefox ja selle väärt pluginad

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Kodulehe tegemine

Mozilla FirefoxVeebisirvija Mozilla Firefox on maailma üks populaarsemaid browsereid, mis muudab kasutaja elu oluliselt lihtsamaks. Allpool on toodud mõned Firefoxi pluginad, millest võib ka sinule kasu olla.

Firebug 

Näiteks soovid muuta kujunduses koodi, aga CSS faile on mitmeid ja koodi igas failis oi kui palju. Lisa Mozillale Firebug plugin. Märgista tekst, mida soovid muuta, tee parem hiireklikk ja vali Inspect Element. Avaneva akna paremal pool näed nii kujunduse faili nime kui ka rida ja koodi, mida konkreetselt valitud teksti kujundamisel kasutatakse. Väga mugav viis õige koodi muutmiseks.

Missugust fonti kasutada oma veebilehel?

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Kodulehe tegemine

Iga kord ei soovi kasutada fonte Arial, Tahoma või Verdana, samuti võib probleeme tekitada mõne vähelevinud, aga edeva fondi kasutamine. Siin on nimekiri nö veebikindlatest (websafe) fontidest, mida saab lihtsalt kasutada oma CSS failis.

Kodulehe tegemine – 13 kasulikku nõuannet

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Kodulehe tegemine

1. Läbimõeldud ja selgelt sõnastatud kodulehe eesmärk

EesmärkPead täpselt teadma, miks on kodulehe tegemine vajalik, kellele see on mõeldud, mida peab leht pakkuma. Kas see koduleht on sinule ainult silmarõõmuks või peab hoopis pakkuma just seda mida ootab eeldatav külastaja (sihtgrupp)?

Ülimalt oluline on enne eesmärgi seadmist teha endale selgeks kes on täpselt sinu sihtgrupp ja mida ta tegema peaks sinu kodulehe külastusperioodil.
Eesmärgiks võib olla näiteks külastajate kontaktide kogumine mingi aja vältel. Samuti võib seada ülesandeks, et kodulehe kaudu teenitakse oma toote/teenuse pealt kindel kogus kroone mingi kindla perioodi jooksul. Kodulehe eesmärgiks võib näiteks olla ka lihtsalt millegi tutvustamine ja selle kohta informatsiooni avaldamine. Soovitavalt peaks kodulehe eesmärk olema mõõdetav.

IF funktsioon

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Word ja Excel

IF funktsioon on üks kasulikumaid funktsioone tabelarvutuses. Vaatame kõigepealt põhisüntaksit. Oletame, et lahtrisse A1 on sisestatud üks arv ning meie ülesanne lahtris B1 on kontrollida, kas arv on võrdne 0-ga, negatiivne või positiivne. Iga funktsioon algab = märgiga, seega kirjutame lahtrisse B1 nii:

=IF(A1<0;”negatiivne”;IF(A1=0;”võrdne nulliga”;IF(A1>0;”positiivne”)))

Eesti keeles kõlaks eelmine lause nii: Kui lahtrisse A1 sisestatu on väiksem kui 0, siis kuvatakse lahtrisse B1 sõna negatiivne; Kui lahtrisse A1 sisestatu on võrdne nulliga, siis kuvatakse lahtrisse B1 võrdne nulliga; Kui lahtrisse A1 sisestatu on suurem kui 0, siis kuvatakse lahtrisse B1 sõna positiivne.

Funktsioonid countif(), averageif(), sumif()

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Word ja Excel

Funktsioon COUNTIF()

Funktriooni countif() kasutatakse sageli just statistikas mingite väärtuste loendamiseks. Kutsutaksegi seda funktsiooni ju tingimuslikuks loendamiseks, näiteks loenda mitu inimest valitud piirkonnast on tellinud ajalehte Postimees või mitu naist vastas küsimustele või mitu inimest vastas, et nad käivad toidupoes vähemalt 3 korda nädalas. Seega suurepärane võimalus teada saada kui palju on neid väärtusi, mis vastavad etteantud tingimusele.

HTML – tabelite loomine

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in HTML

Tabeleid läheb veebilehtedel ikka vaja – kas tahate mõnda lihtsat lehte kujundada või informatsiooni ülevaatlikult esitada – ikka on vaja luua veerge ja ridu. Vahel võib olla väike mõistatus kuidas ühendada ühes veerus ridu ja teises reas tulpasid või lisada raame ja värve.
Järgneva õpetuse idee on saadud lehelt www.cyberbits.com/, mis nüüdseks on suletud, aga tabelite loomise ja kujundamise õpetused elavad edasi…

Kodulehe tellimine. Mida sisaldab hinnapakkumine?

Written by adminevekj on 14. aug 2015. Posted in Kodulehe planeerimine

Kui sul on plaanis kodulehe tellimine mõnelt veebitegemise firmalt, siis tuleb kasuks kui tead, mida selles valdkonnas üks hinnapakkumine peab sisaldama.